Quý và Như, cũng như nhiều bạn, đã từng hoặc đang cảm thấy bản thân mình không trọn vẹn. ...

Read More
Episode 5: Mặc cảm, tự ti

Có bao giờ bạn yêu đơn phương một ai đó mà không dám nói ra? Và tình yêu đơn ...

Read More
Episode 4: Yêu đơn phương

Có bao giờ bạn lật giở trang nhật ký rồi khóc vì một chuyện cũ? Bạn có thấy mình ...

Read More
Episode 3: Hành trình chữa lành cho chính Mình

Bạn cảm thấy thoái mái để đánh rắm là khi nào và ở trong không gian như thế nào? ...

Read More
Episode 2: Đánh Rắm và Sự an toàn tâm lý (Psychological Safety)

Đây là podcast đầu tiên của mình, và mình cũng không biết nói về chủ đề gì nữa, nên ...

Read More
Episode 1: Không có gì để nói

Khi được sống thật trọn vẹn với con người bên trong của mình thì cảm giác sẽ như thế ...

Read More
Podcast: Sống thật nói thật cùng Quý