QUÝ SOMSEN
INFJ | PISCES

Founder & CEO - WYCS Where You Can Shine

Certified Yoga Teacher RYT-500 -  Yoga Alliance

MSc - Management of Human Resources and Labour Stuties in Milan, Italy 

Relationship Professional Coach trained by ICF

Host of talk show Naked Love - Kenh14.vn

Host of podcast Where You Can Shine

Quý tin rằng mỗi cá nhân đều độc đáo và sở hữu một tài năng riêng. Tài năng đó sẽ được hoàn thiện và phát huy nếu được đặt vào một môi trường thích hợp.

Quý tham gia điều phối, chia sẻ và huấn luyện cho các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp và cá nhân ở nhiều quốc gia, giúp mọi người trở nên tự hào về bản thân, tự tin giao tiếp và vượt qua trở ngại tâm lý để sống hạnh phúc mỗi ngày.

0
Túi mua sắm của bạn
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng